googled9dffa6ecde1df15.html

Om autencitet og historisk bevidsthed:

  • Musikken er historisk korrekt. Blæsekonen (Tine K. Skau) er konservatorieuddannet blokfløjtist og har valgt musik fra så tidlige kilder som muligt. Der spilles Trotto, Ricercare, Salterello og visemelodier. Tine har også komponeret nye melodier indenfor genren. Tines instrumenter er kopier af gemsehorn, blok-, ben- og 6hulsfløjter fra dokumenterede fund. Se notesamlingen, note 1.

At der blev banket rytmer på gammelt krigsudstyr som fx skjoldbukler, på madskrin, en leddeløs kærre og meget mere, er vores performancekoncept og selvfølgelig en fortolkning. Men hvorfor skulle vikingemusikerne ikke finde lyde både hist og her? Skralde (Kai Stensgaard) er uddannet slagtøjs- og marimbaspiller og har spillet stomp i mere end 20 år.

  • Sprogbruget: Vi tager udgangspunkt i det enkelte markeds historiske forlæg, og de historiske personer i vores historier.
  • Rekvisitterne er også instrumenter. Kærren er håndbygget efter tidens illustrationer. De andre mindre stomp-instrumenter er alle håndlavede. Kosten er bundet af birkeris, stokkespillet at asketræ. Skjoldbuklerne er lavet af Casual Viking. Se notesamling, note 3.
  • Klædedragt, sko mv : Mandsdragten er syet af kostumier Birgitte Nisbeth og er en kopi med benviklere af en burgundisk bondedragt fra Breughels tidlige malerier. Mht kvindedragten er den skåret af Historicum APS og syet i hånden efterfølgende. Sko og andet læderarbejde er af Håndværksgruppen Roulf, lædersmeden Simon Twisttmann. Vi har fundet det mest troværdigt, at vores klædedragt afspejler vores lav-status som omrejsende musikere med opgaver på tværs af datidens samfund. Se notesamling, note 4.